Paginacija

ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA KONTEJNERSKOG TERMINALA VRAPČE
ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA KONTEJNERSKOG TERMINALA VRAPČE
Ana Tomić
Potpora logistike međunarodnoj trgovini od ključne je važnosti za rast i razvoj svake države. Učinkovitim lukama i dobrom povezanosti sa zaleđem stvara se pouzdani opskrbni lanac kojim se poboljšava učinkovitost i smanjuju troškovi u konačnici. Kontejnerski terminali, kao jedna od važnih karika u logističkom lancu, utječu na konkurentnost pojedinih zemalja. Uz nužno ulaganje u razvoj transportnih tehnologija, industrijalizacijom i automatizacijom na globalnom tržištu se...
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA POLITIČKE KOMUNIKACIJE U VALU STVARANJA NOVIH POLITIČKIH POKRETA OD ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Dominik Bebek
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i obilježja komuniciranja i političke komunikacije s osvrtom na razine te funkcije komunikacije. Također, u prvom dijelu rada govorit će se o povijesnom razvoju političkog komuniciranja, o pojavi modernih političkih kampanja te instrumentima i akterima bez kojih se ova vrsta komuniciranja ne bi mogla odvijati. U drugom dijelu završnog rada analizira se političko komuniciranje novonastalih...
ANALIZA PROMETNE BUKE U URBANIM SREDINAMA I MJERE ZAŠTITE
ANALIZA PROMETNE BUKE U URBANIM SREDINAMA I MJERE ZAŠTITE
Mateo Patekar
Širenjem gradova, suvremenim društvom pa tako i potrebom za ubrzanim načinom življenja te sve većom potrebom za migracijom stanovništva upotrebom prijevoznih sredstva često se zanemaruju posljedice štetnih utjecaja korištenja osobnih vozila. Naročito kada se radi o jednoj naizgled nevidljivoj kategoriji problema poput onečišćenja bukom, te samih eksternih troškova uzrokovanih prometnim onečišćenjem od buke. Kako bi kvaliteta života pa i razvitak u gradovima općenito bio...
ANALIZA PROVEDBE GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA PROVEDBE GLOBALNIH CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE
Branimir Čubrilo
Od kako je održana konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 25. rujna 2015. godine na kojoj je predstavljeno 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja u sklopu Programa 2030., o ovoj temi nije bilo mnogo govora u Hrvatskoj. Globalni ciljevi održivog razvoja važan su kotač održivog razvoja i njihova ideja i realizacija trebala bi biti sastavnim dijelom razvoja i napretka Hrvatske. Gdje stojimo, kakva je perspektiva i u kojoj mjeri hrvatsko gospodarstvo radi na njihovoj...
ANALIZA RAZLIČITIH OBLIKA PROPAGANDE, POIMANJA ODREĐENIH PROPAGANDNIH SADRŽAJA TE ULOGA UČINKOVITOSTI NACISTIČKE PROPAGANDE
ANALIZA RAZLIČITIH OBLIKA PROPAGANDE, POIMANJA ODREĐENIH PROPAGANDNIH SADRŽAJA TE ULOGA UČINKOVITOSTI NACISTIČKE PROPAGANDE
Marko Škrtić
Nacionalsocijalizam (nacizam) je svakako jedna od ideologija koje su obilježile 20. stoljeće. Nositelji te ideologije, članovi Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke (NSDAP), i njihova stranka isprva su od strane velikog broja suvremenika bili podcjenjivani i ismijavani. Malo tko je tada mogao predvidjeti kakav će rast popularnosti u Weimarskoj republici (Njemačkoj) ova stranka vrlo brzo doživjeti. Sve će kulminirati dolaskom na vlast i uvođenjem diktature koja će...
ANALIZA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
Ante Čičak
Tema ovoga rada je vanjska politika Republike Hrvatske. U radu se opisuju sami počeci diplomacije te njezina definicija. Vanjska politika je politika koju jedna država vodi prema drugim državama, u cilju zaštite svojih interesa. Kroz vanjsku politiku država nastoji ostvariti sigurnosne i ideološke ciljeve, kao i socijalnu sigurnost. Povijest diplomacije seže do najranijih razdoblja. Hrvatsku vanjsku politiku u protekla dva desetljeća samostalnosti države obilježilo je uspješno...
ANALIZA VIRTUALNE MANIFESTACIJE NOĆ KNJIGE U VREMENU PANDEMIJE COVID-19
ANALIZA VIRTUALNE MANIFESTACIJE NOĆ KNJIGE U VREMENU PANDEMIJE COVID-19
Ana Pomper
Komunikacija je najvažniji segment svakog poslovanja. O komunikaciji najčešće ovisi uspjeh ili neuspjeh svakog posla te je od iznimne važnosti znati prilagoditi komunikaciju željenoj publici. Postoje tri načina komuniciranja: verbalno komuniciranje, neverbalno komuniciranje i paraverbalno komuniciranje. Sva tri načina su bitna kako bi komunikacija bila uspješna. Cilj ovog rada jest analiza virtualne manifestacije “Noć knjige” u vrijeme pandemije COVID-19 te prikazati utjecaj...
APELI OGLAŠAVANJA U CILJU POVEĆANJA PRODAJE
APELI OGLAŠAVANJA U CILJU POVEĆANJA PRODAJE
Marijo Miletić
Oglašavanje može biti efikasan alat u privlačenju potrošača, onoliko koliko su odluke koje se donose u njemu dobro postavljene. Svaka odluka ima posebno mjesto u oglašavanju, ali niti jedna ne djeluje zasebno, već se sve odluke pomno harmoniziraju kako bi oglašavanje moglo izvršiti što snažniji utjecaj na ponašanje potrošača. Ta harmoničnost između svih odluka oglašivaču pomaže da zadani ciljevi tvrtke uspješno dođu do svog cilja (željenih rezultata koje tvrtka želi...
APPLE INC. - JEDNOSTAVNA TEHNOLOGIJA I VRHUNSKI MARKETING
APPLE INC. - JEDNOSTAVNA TEHNOLOGIJA I VRHUNSKI MARKETING
Ivica Grgurić
Glavni cilj završnog rada je doprinijeti boljem razumijevanju kako jednostavna tehnologija uz pomoć vrhunskog marketinga može postati jedan od najpoznatijih svjetskih brendova. Kao primjer uzet je jedan od najpoznatijih svjetskih brendova – Apple. Od svog osnutka, Apple je bio drugačiji od drugih kompanija. U ponudi nikada nije bilo puno proizvoda, a oni koji su se nudili imali su visoku cijenu. Trenutno Apple u ponudi ima širok spektar proizvoda, što zbog potražnje, što zbog...
ASPEKTI KRIZNOG MENADŽMENTA U STRATEGIJI PODUZEĆA
ASPEKTI KRIZNOG MENADŽMENTA U STRATEGIJI PODUZEĆA
Petra Pavičić
Kriza je faza koju je teško prebroditi u procesu razvoja poduzeća. Poslovna kriza se ne može planirati, ali postoje sektori koji su osnovani kako bi u pravom trenutku i na pravilan način reagirali. U tom polju dolazi do razvoja kriznog menadžmenta i razvijanja svijesti kako riješiti krizu. Svako poduzeće treba ulagati na u svoj način u predviđanje krize, razvoj strategije u kriznoj situaciji te maksimalno smanjiti posljedice utjecaja iste.
AUTORSKA PRAVA U FILMSKOJ INDUSTRIJI
AUTORSKA PRAVA U FILMSKOJ INDUSTRIJI
Nora Vrsalović
Predmet ovog završnog rada jest definiranje autorskih prava u filmskoj industriji i shvaćanje kinematografskog djela u Republici Hrvatskoj s kratkim osvrtom na međunarodno shvaćanje autorskih prava u kinematografiji te navođenje primjera povezanih s povredom autorskih prava. Rad će detaljno definirati pojam kinematografskog djela i što se smatra kinematografskim djelom. Također, opisati će se i ugovor o kinematografskom djelu, ugovor o audiovizualnoj prilagodbi te ugovor o...
Analiza digitalne političke kampanje na lokalnim izborima u Hrvatskoj 2021.
Analiza digitalne političke kampanje na lokalnim izborima u Hrvatskoj 2021.
Dominik Bebek
Ovaj završni rad podijeljen je na četiri dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i segmenti izborne kampanje s osvrtom na značajke izborne kampanje, funkcije izborne kampanje, planiranje i organiziranje izborne kampanje, faze izborne kampanje, cilj izborne kampanje te stil izborne kampanje. U prvom dijelu rada shvatit će se sama kompleksnost procesa izborne kampanje te uvidjeti koji su segmenti ključni za uspjeh na izborima. U drugom dijelu diplomskog rada analizira se...

Paginacija