specijalistički diplomski stručni
NAVIKE SLUŠANJA RADIJA KOD STUDENATA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE ZAGREB

Irena Maričić (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb