specijalistički diplomski stručni
POSLOVNA LOGISTIKA KAO STRATEŠKA FUNKCIJA PODUZEĆA

Ida Turk Šimić (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb