specijalistički diplomski stručni
DATA MINING U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA

Martin Vučković (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb