specijalistički diplomski stručni
ULOGA ZELENOG MARKETINGA U POSLOVNOJ POLITICI ZAGREBAČKOG HOLDINGA U POSTIZANJU KONKURENTNOSTI

Irina Kvesić (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb