specijalistički diplomski stručni
ULOGA KULTURNE BAŠTINE U MARKETINŠKOJ STRATEGIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

Danijela Aviani (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb