specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ HRVATSKIH BLOGERA I DIGITALNIH INFLUENCERA NA HRVATSKE POTROŠAČE PRILIKOM ODLUKE O KUPNJI PROIZVODA ILI USLUGE

Štefanija Briševac (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb