specijalistički diplomski stručni
Strategija marketinga novih tehnologija – primjer električnog vozila

Darijan Mirić (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb