specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKA STRATEGIJA BIOTRENINGA KAO NOVOG OBLIKA SPORTSKE REKREACIJE I REHABILITACIJE

Matea Bobetko (2018)
Poslovno veleučilište Zagreb