Paginacija

DJECA U POTROŠAČKOJ KULTURI
DJECA U POTROŠAČKOJ KULTURI
Lea Šikić
Djeca su svakodnevno okružena medijima. Brojne reklame i marketinški trikovi uvelike utječu na djecu. Njihov ubrzani rast i razvoj, povećanje želja, nezadovoljstvo s onim što imaju samo su dio posljedica utjecaja medija. Marketinški stručnjaci na brojne načine pokušavaju uvjeriti djecu da moraju kupiti njihov proizvod. Na djecu se utječe od najranije dobi. Takav način utjecaja kod djece stvara brojne emocije kao što su strah, ljubav, sažaljenje i slično. Sve se to odvija na...
DJECA U SUVREMENOM SOCIOLOŠKOM KONTEKSTU
DJECA U SUVREMENOM SOCIOLOŠKOM KONTEKSTU
Anja Tomek
Današnji svijet nezamisliv je bez medija masovne komunikacije. Od nastanka tiska do pojave Interneta masovni se mediji šire, čini se, nezaustavljivim tempom. Rapidan porast broja različitih, i to ponajprije elektroničkih medija, i njihovo rasprostiranje do svakog kutka Zemlje obilježilo je netom prohujalo dvadeseto stoljeće. Realno je pretpostaviti da će se ubrzani razvoj medija nastaviti i dalje, a u suglasju s razvojem tehnologije na kojoj se zasnivaju. Usporedno s pojavom i...
DONALD TRUMP – OSOBNO BRENDIRANJE OD CELEBRITY ZVIJEZDE DO PREDSJEDNIKA
DONALD TRUMP – OSOBNO BRENDIRANJE OD CELEBRITY ZVIJEZDE DO PREDSJEDNIKA
Nikolina Ćosić
Brend se koristi u poslovanju, posebno u marketingu, njegovo upravljanje postaje nužno za bilo kakvo poslovanje. Osobno brendiranje novi je trend u području brendova i brend menadžmenta kojem je cilj promicanje osobe, kao jedan od ključnih aktivnosti koje vodi prema uspjehu sve je izraženije i popularnije u društvu. Njegova je svrha predstaviti se u što boljem svjetlu svojim talentima i osobnošću, možemo reći pokušaj izdvajanja iz mase svojom jedinstvenošću. Samopromocija je...
DRUŠTVENA ODGOVORNOST MARKETINGA
DRUŠTVENA ODGOVORNOST MARKETINGA
Petar Šutalo
Svako poduzeće svojim napornim radom postaje dio društvene cjeline. Glavna je zadaća svakog poduzeća ostvarivanje profita, no, osim toga, moraju voditi računa i o okolini koja ih okružuje. Ciljevi uključuju zadovoljstvo kupaca, zaposlenika, vlasnika.. Važno je ostvariti ciljeve i zadatke unutar poduzeća i to na što kvalitetniji način. Kako bi ostvarivanje tih ciljeva bilo učinkovito, ono se treba zasnivati na etičkim principa i načelima poslovanja. Posao marketinga manifestira...
DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZEĆA
DRUŠTVENA ODGOVORNOST PODUZEĆA
Ana Žunec
Današnji ubrzani tempo života, obilježen neodgovornim odnosom prema okolišu i ljudima s težnjom za prekomjernim bogatstvom, doveo je čovječanstvo u situaciju u kojoj se preispituje kvaliteta života i samo preživljavanje ljudi i prirode. Tako se razvila društvena odgovornost i svijest umjerenog korištenja prirodnih resursa i poštivanja etičkih načela. Društveno odgovorno poslovanje poduzeća je način u kojem poduzeće brine o društvu i okolišu ali u skladu s ekonomijom...
DRUŠTVENE INTERNETSKE PLATFORME I NJIHOV UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI
DRUŠTVENE INTERNETSKE PLATFORME I NJIHOV UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI
Sanda Kočiš
Mobilna tehnologija se svakim danom sve više razvija i samim tim preuzima vrlo važnu ulogu u privatnom i poslovnom smislu. Imamo veliki izbor mobilnih uređaja koji nam nude potpunu slobodu izbora aplikacija i servisa za uređivanje slika, video sadržaja, čitanje knjiga ali i kupovine što je i sama tema i ovog rada. Internet je svojim razvojem i svojim brojnih mogućnostima dao svojim korisnicima i potrošačima slobodu pretraživanja sadržaja i mogućnost kupovine na nizu aplikacija...
DRUŠTVENE MREŽE KAO SREDSTVO OGLAŠAVANJA
DRUŠTVENE MREŽE KAO SREDSTVO OGLAŠAVANJA
Lea Bašić
Moderni svijet oblikuju globalizacija i tehnološki razvoj. Internet se izborio za svoje, sada već nezamjenjivo, mjesto u ljudskoj svakodnevici te je gotovo nemoguće zamisliti kako bi svijet funkcionirao bez njega. U prilog tome ide velik napredak u području razvoja tehnologije koji je stvorio uvjete za kolanje velikih količina informacija, roba i usluga brže nego ikada dosad. Društvene mreže postale su globalni komunikacijski fenomen, a komunikacija predstavlja iznimno važan...
DRUŠTVENE MREŽE U FUNKCIJI POVEZIVANJA GLASAČA I POLITIKE U PREDIZBORNIM KAMPANJAMA
DRUŠTVENE MREŽE U FUNKCIJI POVEZIVANJA GLASAČA I POLITIKE U PREDIZBORNIM KAMPANJAMA
Barbara Benašić
Glavna tema ovog diplomskog rada je utjecaj društvenih mreža na modernu političku komunikaciju. Diplomski rad prikazuje modernu definiciju političke komunikacije i opise različitih elemenata koji ju sastavljaju. Opisane su glavne uloge u komuniciranju političkih opcija s potencijalnim biračima i njihovim oponentima. U prvom dijelu istraživanja pažnja je skrenuta na mlađe birače i utjecaj društvenih mrreža. Drugi dio istraživanja sastoji od analize slučaja i pokušava...
DRUŠTVENI MEDIJI KAO SREDSTVO POLITIČKOG KOMUNICIRANJA
DRUŠTVENI MEDIJI KAO SREDSTVO POLITIČKOG KOMUNICIRANJA
Božidar Šimaga
Komunikacija je temeljna ljudska potreba. Riječ komunikacija (lat. communicatio), značenja priopćiti, je važna jer nas određuje kao društvena bića te nas usmjerava na djelovanje ljudi. Sam taj proces je djelovanje najmanje dvaju partner. Glavni elementi istoimenog procesa su pošiljatelj, poruka i primatelj poruke. Unutar procesa komunikacije postoje četiri razine: intrapersonalna, interpersonalna, skupna i masovna komunikacija. Politička komunikacija je proces razmjene političkih...
DRUŠTVENI, ETIČKI I PRAVNI ASPEKTI MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
DRUŠTVENI, ETIČKI I PRAVNI ASPEKTI MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Mario Tadić
Predmet ovog završnog rada je detekcija i analiza društvenih, pravnih i etičkih aspekata marketinške komunikacije na društvenim mrežama, a ciljevi istraživanja odnose se na analizu društvenih, etičkih i pravnih aspekata marketinške komunikacije na društvenim mrežama. Temeljni ciljevi rada su prikazati i analizirati neetično ponašanje na društvenim mrežama; prikazati i analizirati pravne aspekte marketinške komunikacije na društvenim mrežama; te prikazati i analizirati ...
DRUŠTVENO ODGOVORNE I ODRŽIVE MARKETINŠKE STRATEGIJE NA ODABRANOM PRIMJERU
DRUŠTVENO ODGOVORNE I ODRŽIVE MARKETINŠKE STRATEGIJE NA ODABRANOM PRIMJERU
Ankica Tolić
Marketing predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih snaga, a ujedno se smatra i društvenim agensom koji ima izravan utjecaj na ponašanje potrošača. Upravo iz tog razloga marketing se smatra odgovornim za ekološke te za društvene i ekonomske probleme. Iz tog razloga suvremeni marketing temelji se na održivosti razvoja kako bi odgovorio na izazove u poslovanju poduzeća, no ujedno i na potrebe cjelokupnog društva u cjelini. Iz tog razloga razvitak održive marketinške strategije...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE FMCG PODUZEĆA NA PRIMJERU STUDIJE SLUČAJA: ORGANIZACIJA URIHO
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE FMCG PODUZEĆA NA PRIMJERU STUDIJE SLUČAJA: ORGANIZACIJA URIHO
Petar Šutalo
Strukturno se rad sastoji od tri poglavlja. Nakon uvoda i postavljenih hipoteza i istraživačkih pitanja slijedi poglavlje o društveno odgovornom poslovanju. U okviru njega donesene su definicije i analiziran je sam pojam društvene odgovornosti, vrste i dimenzije DOP-a. Drugo poglavlje je usmjereno na ponašanje potrošača, gdje setakođer analizira društveno odgovorno poslovanje robe široke potrošnje i sam proces kupovine. Treće poglavlje je usmjereno na analizu društvene...

Paginacija