Paginacija

AFRIKA: KONTINENT BUDUĆNOSTI
AFRIKA: KONTINENT BUDUĆNOSTI
Slavica Fišer
Ovaj rad će se fokusirati na identificiranje i prikazivanje statusa Afrike u svijetu kroz gospodarski, društveni i kulturni prikaz. Nakon što je Afrika desetljećima značila gospodarsku pustoš, na tome kontinentu ubrzano raste srednji sloj koji jamči potrošnju, a brojne afričke zemlje pokazuju zavidan gospodarski napredak. Tema ovoga rada je razvoj Afrike kroz posljednje desetljeće te je ujedno i cilj ovoga rada analizirati i prikazati razvoj Afrike kao kontinenta koji se suočava...
AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
AGENCIJA ZA ORGANIZACIJU EVENTA VOLARE
Tea Krulčić
Tea Krulčić je mlada poduzetnica koja nakon godine dan rada u HETA Asset Resolution Hrvatska odlučila na vlastiti poduzetnički pothvat. Sa partnerom Ivanom Nazlićem otvorit će agenciju za organizacije eventa. Sa početnim ulogom od 20 tisuća kuna temeljnog kapitala i vlastitim prostorom. Poduzetnici će se financirati putem vlastitih i tuđih izvora financiranja. Istraživanjem tržišta uočeno je da na području Hrvatske postoji veliki broj agencija koje se bave organizacijom...
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
AGRONET INFORMACIJSKI SUSTAV APPRRR
Iva Tomić
U našoj zemlji, kao i svugdje u svijetu jedna od najvažnijih grana gospodarstva je poljoprivreda. Da bi poljoprivrednici proizvodili potrebnu hranu nužna im je pomoć matične države, kako kod nas tako i u Europskoj uniji čija smo punopravna članica od 2013. godine. Za svaku potporu nužno je ispunjavanje određenih uvjeta, zahtjeva, normi i procedura. Kako bi korisnici što jednostavnije, brže i lakše ispunjavali sve te kriterije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i...
ALATI ODNOSA S JAVNOŠĆU I ULOGA MEDIJA U TURIZMU
ALATI ODNOSA S JAVNOŠĆU I ULOGA MEDIJA U TURIZMU
Anela Bonić
Cilj je ovog rada utvrditi kako odnosi s javnošću mogu unaprijediti turističku ponudu. Motiviranost turista je temelj za upražnjavanje određenog seta aktivnosti koju turist ostvaruje u destinaciji te iz njega proizlazi cijeli niz turističkih proizvoda koje turistička ponuda destinacije osmišljava kako bi zadovoljila želje turista. Rad je koncipiran tako da se u prvom dijelu teorijski i pojmovno definira turizam, kroz različite definicije različitih autora, a drugi je dio prikazan...
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
ANALIZA DISTRIBUCIJSKIH KANALA NA TRŽIŠTU RH NA PRIMJERU INHALATORA I ASPIRATORA
Damir Sviličić
Zadnjih godina zdravstvena industrija postala je jednom je od najsnažnijih industrija u svijetu. Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je razvoj vrlo naprednih medicinskih uređaja za uporabu kod kuće, poput EKG uređaja, inhalatora, aspiratora, tlakomjera.Zbog rastućeg broja ljudi oboljelih od različitih pulmoloških bolesti širom svijeta, sve je važnija uloga inhalatora i aspiratora u njihovom liječenju pa se očekuje da će globalno tržište inhalatora za kućnu upotrebu...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA
Snježana Lugarić
Poslovanje poduzeća analiziramo pomoću brojnih informacija. Kvalitetne informacije doprinose uspješnosti poslovanja i predstavljaju bazu za financijsko izvještavanje. Financijski izvještaji čine završnu fazu računovodstvenog procesuiranja podataka i javljaju se kao nositelji financijskih informacija. Financijski izvještaji moraju biti pouzdani, razumljivi, usporedivi i sastavljeni u skladu s računovodstvenim načelima i standardima. Menadžment vrši analizu poslovanja kojom...
ANALIZA I USPOREDBA DRUŠTVENIH MREŽA FACEBOOK I INSTAGRAM
ANALIZA I USPOREDBA DRUŠTVENIH MREŽA FACEBOOK I INSTAGRAM
Tanja Begović
Tema ovog završnog rada jest analiza i usporedba dviju najpopularnijih društvenih mreža u svijetu. U svrhu usporedbe napravljen je anketni upitnik za male i srednje poduzetnike koji će mi pomoći objasniti moć digitalnog oglašavanja. Postoji niz prednosti koje digitalno oglašavanje nudi, uzmemo li u obzir tradicionalno oglašavanje. Bez obzira radi li se o televizijskim reklamama ili reklamama na radiju, pa čak i trgovinskih letaka koje nudi tradicionalno oglašavanje, digitalno...
ANALIZA INTEGRIRANE I KLASIČNE PROMOCIJE DOGAĐAJA
ANALIZA INTEGRIRANE I KLASIČNE PROMOCIJE DOGAĐAJA
Nika Poljak
Analiza situacije predstavlja detaljno objašnjavanje prilika i izazova koji postoje u okruženju. Cilj procesnog istraživanja je poboljšanje funkcioniranja, ono se odvija za vrijeme ili u procesu sudjelovanja događaja. Komunikacija je proces razmjene informacija, značenja i osjećaja među ljudima kroz razmjenu verbalnih i neverbalnih poruka. Poimanje komunikacije usko je vezano za integriranu i klasičnu promociju događaja, pa samim time i masovnu komunikaciju i s medijima. Masovni...
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INTEGRIRANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA PRIMJERU OPEL ASTRE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Koloda Havaši
Integrirana marketinška komunikacija je proces razvoja i primjene različitih oblika persuazivne komunikacije s potrošačima i potencijalnim kupcima u određenom vremenu. Cilj je integrirane marketinške komunikacije utjecati ili izravno usmjeriti ponašanje odabrane publike. Marketinški komunikacijski miks čine oglašavanje, izravna marketinška komunikacija, unapređenje prodaje, osobna prodaja, odnosi s javnošću, publicitet i vanjsko oglašavanje. Opel je osnovan 1862. godine u...
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA IZBORNIH PORUKA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Kosec
Komunikacija je sredstvo pomoću kojeg dvije ili više osoba razmjenjuju informacije i međusobno utječu na svoja mišljenja i ponašanja. Komunikacija je dakle pojam u društvenim znanostima koji označava sveukupnost različitih oblika veza i dodira između pripadnika društva, a posebno prenošenje poruka od jedne osobe ili grupe osoba na drugu osobu ili grupe. Zbog toga je komunikacija društveno vrlo važna. Ona omogućava povezanost i djelovanje ljudi, koji leže u osnovi svih...
ANALIZA MEDIJSKOG SADRŽAJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ
ANALIZA MEDIJSKOG SADRŽAJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ
Ivan Marinković
Cilj ovoga rada jest temeljem relevantne hrvatske i međunarodne literature obrazložiti i dokazati važnost primjene medijskih objava na internetskim portalima. Za učinkovitu analizu sadržaja objava, analizirana je online komunikacija medija na internetskim portalima. Obrađene i analizirane su medijske objave internetskih portala Večernjega lista, Jutarnjega lista i Indexa jer su po raznim anketama jedni od najpopularnijih internetskih portala u Hrvatskoj te kako bi se dobila šira...
ANALIZA NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE ZORANA MILANOVIĆA
ANALIZA NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE ZORANA MILANOVIĆA
Ivana Vrdoljak
Ovaj rad donosi osvrt na poslovni svijet komunikacija koje se dotiču svih njezinih oblika i karakteristika, ponajviše na političku komunikaciju. Radi li se o verbalnoj, neverbalnoj ili paraverbalnoj komunikaciji, doista možemo tvrditi kako niti jedna ne isključuje niti umanjuje drugu. Svaki način komuniciranja nosi svoju težinu i vrijednost te se mora znati uskladiti s drugim elementima komunikacije. Iako različite po svom obliku i težini svladavanja, sve ove vrste komunikacija su...

Paginacija