Paginacija

Brendiranje grada i kulturne baštine
Brendiranje grada i kulturne baštine
Anđa Deur
Proces brendiranja i upravljanje istim zahtijeva ulaganje velikih financijskih te intelektualnih napora. Marketing turisticke destinacije te njezinih lokaliteta i atrakcija specifičan je te kompleksan, zahtjeva uključenost svih dionika, a sve u cilju stvaranja prepoznatljivog imidža na današnjem konkurentnom globalnom tržištu. Republika Hrvatska, kao i grad Vukovar, poznati su po svojoj povjesti te bogatoj kulturnoj baštini koju je potrebno iskoristit za izgradnju imidža. Jedan je od...
Brendiranje i pozicioniranje proizvoda s naglaskom na održivom razvoju
Brendiranje i pozicioniranje proizvoda s naglaskom na održivom razvoju
Gabriela Kočiš
Predmet istraživanja ovog rada jest pregled izazova s kojima se susreću poduzeća prilikom brendiranja i pozicioniranja proizvoda ali i cjelokupnog ciklusa proizvodnje koja se temelji na vrijednostima održivog razvoja. U radu se opisuju mogući strateški pristupi proizvodnji održivih proizvoda od proizvodnje potpunih zelenih proizvoda, postupno „ozelenjenih“ proizvoda ili pristupa akviziciji gotovog proizvoda koji egzistira na tržištu. Također, u radu se dostavlja teorijski...
Brendiranje kao komunikacijski proces
Brendiranje kao komunikacijski proces
Toni Gverić
Ovaj rad temelji se na primjeru brendiranja kao komunikacijskog procesa u sportu. Kao primjer dan je brend CR7 – Cristiana Ronalda. Sport je u posljednje vrijeme postao izuzetno unosna djelatnost. Mnogi sportaši postaju brendovi za sebe, a mnogi počinju razvijati vlastite brendove u obliku parfema, kozmetike, robnih marki i sl. Kroz vlastite brendove, sportaši komuniciraju sa javnosti i prezentiraju sebe i svoj rad. Brendiranje u sportu je izuzetno važan proces koji pridonosi...
CONTENT MARKETING I ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA
CONTENT MARKETING I ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA
Lana Tomašević
Rad je podijeljen na 4 točke u kojima se razrađuje tema. Rad obrađuje sami odnos organizacije i potrošača, postavlja pitanja od kuda potječe, koje su potrebe potrošača, koliko je bitna interaktivnost između organizacije i potrošača u novom svijetu Interneta, kako personalizirati odnos prema potrošačima te kako se društveni marketing postavio kao nezaobilazni dio bilo kojeg brenda, tvrtke ili korporacije. Isto tako kako primjeniti interaktivni, društveni i content marketing za...
Cijena kao indikator kvalitete i prestiža
Cijena kao indikator kvalitete i prestiža
Ivanka Zlački
Tehnološkim napretkom i globalizacijom, marketinške aktivnosti postaju od presudnog značaja. Kupci mogu svakodnevno birati koje će proizvode ili usluge kupovati jer su im nadohvat ruke. Da bi poduzeće zadržalo svoje kupce potrebno je voditi brigu o njima. Potrebno je pratiti koje su njihove želje i potrebe jer u konačnici samo kontinuiranom prodajom svojih proizvoda ili usluga poduzeće može dugoročno obavljati svoju djelatnost. Zbog važnosti kupaca potrebno je poznavati njihove...
Customer service client centar kao model poslovnog marketinga
Customer service client centar kao model poslovnog marketinga
Eduard Peročević
Kroz rad možemo vidjeti kako centar za usluge kupcima kao izvršni dio odijela prodaje surađuje usko sa svim poslovnim jedinicama, kako bi pravovremeno dobio i poslao informacije koje su nužne za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Operativno poslovanje uključuje konstantno praćenje zahtjeva kupaca, te provedbu polovne aktivnosti od zaprimanja narudžbe sve do fakturiranja. Centar za usluge kupcima zaprima narudžbe, kreira prodajne naloge, kreira predračune, prati uplate kupaca,...
Cyberpunk i društvena zbilja
Cyberpunk i društvena zbilja
Vjekoslav Sekirica
Poimanje stvarnosti sadašnjice od strane primatelja medijskog sadržaja glede nekritičnog prihvaćanja informacija, ili nemogućnosti jasnog razabiranja potencijala vjerodostojnosti informacija koje svojom tendencioznom strukturom destabiliziraju kriterije prihvaćanja informacije čini medije alatom manipulacije javnim mnijenjem depresivno jednostavnom. Mediji postaju suplement logike, sredstvo kojim se postiže jednostavan input sadržaja u svakodnevicu pojedinca. Inhibiranost poimanja...
DATA MINING U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA
DATA MINING U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA
Martin Vučković
U složenim organizacijama, gdje se odluke donose na dnevnoj bazi, jedan od primarnih faktora za učinkovitost i konkurentnost je, sposobnost donošenja odluka. Bilo da se radi o više ili manje važnim odlukama, dugotrajnog ili kratkotrajnog učinka, donošenje odluka može uključivati ljude na različitim hijerarhijskim razinama. U procesu donošenja odluka izabiremo jedan tip djelovanja između više opcija. Većina odluka se donosi koristeći jednostavne i intuitivne metode, koje...
DEREGULACIJA TRŽIŠTA PLINA NA PRIMJERU GRADSKE PLINARE ZAGREB- OPSKRBE D.O.O.
DEREGULACIJA TRŽIŠTA PLINA NA PRIMJERU GRADSKE PLINARE ZAGREB- OPSKRBE D.O.O.
Vladimir Paulik
Prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju bilo je potrebno urediti tržište same prodaje i distribucije plina. Raznim Zakonima i Direktivama Europske Unije unaprijeđeno je i donekle pravno uređeno to pitanje u Republici Hrvatskoj. Kako bi prodaja i distribucija plina povećala svoj doprinos gospodarstvu, potrebno je provesti još neke dodatne mjere kako bi tržište bilo u potpunosti slobodno i kako bi se cijena plina i srodnih energenata kreirala putem ponude i potražnje, a bez...
DESET NAJČEŠĆIH TEHNIKA MANIPULACIJA MEDIJA – NOVINARSKI I UREDNIČKI AKTIVIZAM IZMEĐU PR-A I PROFESIONALNIH NOVINARSKIH STANDARDA
DESET NAJČEŠĆIH TEHNIKA MANIPULACIJA MEDIJA – NOVINARSKI I UREDNIČKI AKTIVIZAM IZMEĐU PR-A I PROFESIONALNIH NOVINARSKIH STANDARDA
Ana Kolar
Iako sastavni dio odnosa s javnošću, ili kako teoretičari kažu srž odnosa s javnošću, odnosi s medijima specifičan su dio i najčešći sinonim za ovu profesiju. Paralelno s razvojem medija, razvijali su se i odnosi s javnošću pa tako i odnosi s medijima, a praktičari struke morali su se prilagođavati novim izazovima. Svaki je novi medij sa sobom donosio svoje specifičnosti, a praktičari za odnose s javnošću vješto su se vlastitim tehnikama prilagodili načinima...
DESIGN THINKING I PRIMJENA U INTERNET MARKETINGU
DESIGN THINKING I PRIMJENA U INTERNET MARKETINGU
Vera Korak
Design thinking je metodologija koju dizajneri koriste za rješavanje složenih problema i pronalaženje poželjnih rješenja. Design thinking nije usmjeren na problem, usmjeren je na rješenje i na akciju u stvaranju željene budućnosti. Temelji se na logici, mašti, intuiciji i sistemskom rasuđivanju, istraživanju mogućnosti onoga što bi moglo biti i stvaranju željenih ishoda koje imaju koristi krajnjem korisniku. Svaka profesija, bilo da je to medicina, pravo, politika, dizajn ili...
DIGITALIZACIJA LJUDSKE KOMUNIKACIJE
DIGITALIZACIJA LJUDSKE KOMUNIKACIJE
Ivan Žuntar
Svaki napredak u tehnologiji nas približava virtualnoj stvarnosti kakvu možemo vidjeti u Hollywoodskim filmovima znanstvene fantastike, gdje tehnologija funkcionira na razini umjetne inteligencije i robotike. Između ostalog, napredak tehnologije kroz devetnaesto i dvadeseto stoljeće nam je donio radijske stanice putem kojih smo započeli prvu bežičnu komunikaciju na veće udaljenosti, s vremenom mogućnost vizualnog prikaza prethodno snimljenog sadržaja, a najveći korak smo postigli...

Paginacija