Paginacija

DRUŠTVENI MEDIJI KAO SREDSTVO POLITIČKOG KOMUNICIRANJA
DRUŠTVENI MEDIJI KAO SREDSTVO POLITIČKOG KOMUNICIRANJA
Božidar Šimaga
Komunikacija je temeljna ljudska potreba. Riječ komunikacija (lat. communicatio), značenja priopćiti, je važna jer nas određuje kao društvena bića te nas usmjerava na djelovanje ljudi. Sam taj proces je djelovanje najmanje dvaju partner. Glavni elementi istoimenog procesa su pošiljatelj, poruka i primatelj poruke. Unutar procesa komunikacije postoje četiri razine: intrapersonalna, interpersonalna, skupna i masovna komunikacija. Politička komunikacija je proces razmjene političkih...
DRUŠTVENI, ETIČKI I PRAVNI ASPEKTI MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
DRUŠTVENI, ETIČKI I PRAVNI ASPEKTI MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Mario Tadić
Predmet ovog završnog rada je detekcija i analiza društvenih, pravnih i etičkih aspekata marketinške komunikacije na društvenim mrežama, a ciljevi istraživanja odnose se na analizu društvenih, etičkih i pravnih aspekata marketinške komunikacije na društvenim mrežama. Temeljni ciljevi rada su prikazati i analizirati neetično ponašanje na društvenim mrežama; prikazati i analizirati pravne aspekte marketinške komunikacije na društvenim mrežama; te prikazati i analizirati ...
DRUŠTVENO ODGOVORNE I ODRŽIVE MARKETINŠKE STRATEGIJE NA ODABRANOM PRIMJERU
DRUŠTVENO ODGOVORNE I ODRŽIVE MARKETINŠKE STRATEGIJE NA ODABRANOM PRIMJERU
Ankica Tolić
Marketing predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih snaga, a ujedno se smatra i društvenim agensom koji ima izravan utjecaj na ponašanje potrošača. Upravo iz tog razloga marketing se smatra odgovornim za ekološke te za društvene i ekonomske probleme. Iz tog razloga suvremeni marketing temelji se na održivosti razvoja kako bi odgovorio na izazove u poslovanju poduzeća, no ujedno i na potrebe cjelokupnog društva u cjelini. Iz tog razloga razvitak održive marketinške strategije...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE FMCG PODUZEĆA NA PRIMJERU STUDIJE SLUČAJA: ORGANIZACIJA URIHO
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE FMCG PODUZEĆA NA PRIMJERU STUDIJE SLUČAJA: ORGANIZACIJA URIHO
Petar Šutalo
Strukturno se rad sastoji od tri poglavlja. Nakon uvoda i postavljenih hipoteza i istraživačkih pitanja slijedi poglavlje o društveno odgovornom poslovanju. U okviru njega donesene su definicije i analiziran je sam pojam društvene odgovornosti, vrste i dimenzije DOP-a. Drugo poglavlje je usmjereno na ponašanje potrošača, gdje setakođer analizira društveno odgovorno poslovanje robe široke potrošnje i sam proces kupovine. Treće poglavlje je usmjereno na analizu društvene...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I MASOVNI MEDIJI
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I MASOVNI MEDIJI
Sara Šćrbec
U ovom završnom radu naglasak je stavljen na važnost društveno odgovornog poslovanja koje predstavlja neizostavan dio svake organizacije. Isto tako je važno ukazati na činjenicu da masovni mediji imaju veliku ulogu u kompletnom konceptu društveno odgovornog poslovanja. Cilj rada je analizirati dostupnu literaturu koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem i masovnim medijima te produbiti postojeće i steći novo znanje o toj temi. Dakle, predmet rada je istražiti koliko se...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I UTJECAJ NA UPRAVLJANJE SUKOBIMA U ORGANIZACIJI
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I UTJECAJ NA UPRAVLJANJE SUKOBIMA U ORGANIZACIJI
Jure Jadrijević
Predmet je završnog rada društveno odgovorno poslovanje i utjecaj na upravljanje sukobima u organizaciji. Društveno odgovorno poslovanje je koncept poslovanja tako da organizacija vodi brigu o aktivnostima koje utječu na njihove dionike i općenito na društvo. Međutim, poduzeća nisu samo društveno odgovorna prema potrošačima, dioničarima, dobavljačima i široj zajednici, već su i odgovorni prema svojim zaposlenicima. Upravljanje ljudskim potencijalima iznimno je važno u...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U SUVREMENIM POSLOVNIM PROCESIMA U HRVATSKOJ
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U SUVREMENIM POSLOVNIM PROCESIMA U HRVATSKOJ
Mateja Matić
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i obilježja društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) i društveno odgovornog ponašanja. Također, u prvom dijelu rada, govorit će se o društveno odgovornom poslovanju u hrvatskoj gospodarskoj praksi. U drugom dijelu završnog rada analizira se društveno odgovorno poslovanje DM-a. Detaljno su analizirane kampanje i akcije kojima DM pomaže zajednici. Poseban naglasak stavljen je na sljedeće akcije:...
Dating aplikacije kao sredstvo prikupljanja podataka i virtualne komunikacije u 21. stoljeću
Dating aplikacije kao sredstvo prikupljanja podataka i virtualne komunikacije u 21. stoljeću
Marko Barić
Dating aplikacije sve su češći način upoznavanja među pojedincima. Veliki porast popularnosti dating aplikacije postižu kod osoba starije životne dobi. Uz sve napredniji razvoj Interneta te sve bolje korisničko iskustvo putem dating aplikacija, ova industrija postaje sve veća i veća. Danas postoji mnoštvo dating aplikacija koje nastoje korisnicima olakšati upoznavanje svojeg partnera. Poseban rast dating aplikacija događa se upravo u doba pandemije kada je Internet bio jedino...
Digitalni marketing i njegov utjecaj na društvo
Digitalni marketing i njegov utjecaj na društvo
Leon Matko Herceg
U ovom radu želi se objasniti važnost digitalnog marketinga za društvo i za samu prodaju, objasniti alate kojim se kompanije mogu poslužiti na internetu i kolika je razlika u kvaliteti poslovanja kada se iskoriste prednosti digitalnog marketinga. Rad također objašnjava utjecaj digitalnog marketinga i na samo društvo te kako danas korisnici prate tržište. U današnje digitalno vrijeme većina kompanija ne može raditi kako su prije radile. U radu je predstavljen jedan dio društvenih...
Digitalni marketing i njegova primjena u praksi
Digitalni marketing i njegova primjena u praksi
Matej Bošnjak
Digitalni mediji i društvene mreže promijenili su način na koji gledamo svijet oko nas. Kao posljedica, sve više potrošača komunicira međusobno, prvenstveno koristeći društvene mreže kao kanale, a to im omogućava da u vrlo kratkom vremenu razmjenjuju mišljenja i podatke o bekom proizvodu ili usluzi. Važnu ulogu u tomu ima i prisutnost samih kompanija i njihovih marki na društvenim mrežama, pa one slijedeći trendove potrošača otvaraju svoje korisničke račune na društvenim...
Digitalni marketing kroz percepciju potrošača
Digitalni marketing kroz percepciju potrošača
Ivor Bakić
Ovaj rad nastao je kao rezultat promatranja brzog i globalnog razvoja digitalnog marketinga te njegovog utjecaja na potrošače. Odnos između te dvije strane uistinu je specifičan te dovodi odnos između marketinga i potrošača na potpuno novu razinu. Rad počinje kroz uvod. U uvodu se iznose početna razmišljanja i stavovi, navode se motivi za pisanje rada i postavljaju se ciljevi te svrha rada. Kroz početak rada pojašnjavaju se bazične teme poput razvoja klasičnog marketinga i...
Digitalni marketing u metaverse-u
Digitalni marketing u metaverse-u
Tin Šarić
U današnjem turbulentnom vremenu, suočavamo se s mnogo poslovnih i privatnih izazova koji dovode do bitnih promjena u načinu poslovanja kompanija i obrazovanju. Razvojem informacijske tehnologije, interneta i digitalne tehnologije, tradicionalne marketinške aktivnosti doživljavaju transformaciju. Sve veći naglasak stavlja se na digitalni marketing, koji koristi različite digitalne tehnologije i kanale kako bi promovirao usluge, proizvode, izgradio brand, povećao svijest te ciljano...

Paginacija