Paginacija

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I MASOVNI MEDIJI
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I MASOVNI MEDIJI
Sara Šćrbec
U ovom završnom radu naglasak je stavljen na važnost društveno odgovornog poslovanja koje predstavlja neizostavan dio svake organizacije. Isto tako je važno ukazati na činjenicu da masovni mediji imaju veliku ulogu u kompletnom konceptu društveno odgovornog poslovanja. Cilj rada je analizirati dostupnu literaturu koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem i masovnim medijima te produbiti postojeće i steći novo znanje o toj temi. Dakle, predmet rada je istražiti koliko se...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I UTJECAJ NA UPRAVLJANJE SUKOBIMA U ORGANIZACIJI
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I UTJECAJ NA UPRAVLJANJE SUKOBIMA U ORGANIZACIJI
Jure Jadrijević
Predmet je završnog rada društveno odgovorno poslovanje i utjecaj na upravljanje sukobima u organizaciji. Društveno odgovorno poslovanje je koncept poslovanja tako da organizacija vodi brigu o aktivnostima koje utječu na njihove dionike i općenito na društvo. Međutim, poduzeća nisu samo društveno odgovorna prema potrošačima, dioničarima, dobavljačima i široj zajednici, već su i odgovorni prema svojim zaposlenicima. Upravljanje ljudskim potencijalima iznimno je važno u...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U SUVREMENIM POSLOVNIM PROCESIMA U HRVATSKOJ
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U SUVREMENIM POSLOVNIM PROCESIMA U HRVATSKOJ
Mateja Matić
Ovaj završni rad podijeljen je na dva dijela. U prvom dijelu rada navode se definicije i obilježja društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) i društveno odgovornog ponašanja. Također, u prvom dijelu rada, govorit će se o društveno odgovornom poslovanju u hrvatskoj gospodarskoj praksi. U drugom dijelu završnog rada analizira se društveno odgovorno poslovanje DM-a. Detaljno su analizirane kampanje i akcije kojima DM pomaže zajednici. Poseban naglasak stavljen je na sljedeće akcije:...
Dating aplikacije kao sredstvo prikupljanja podataka i virtualne komunikacije u 21. stoljeću
Dating aplikacije kao sredstvo prikupljanja podataka i virtualne komunikacije u 21. stoljeću
Marko Barić
Dating aplikacije sve su češći način upoznavanja među pojedincima. Veliki porast popularnosti dating aplikacije postižu kod osoba starije životne dobi. Uz sve napredniji razvoj Interneta te sve bolje korisničko iskustvo putem dating aplikacija, ova industrija postaje sve veća i veća. Danas postoji mnoštvo dating aplikacija koje nastoje korisnicima olakšati upoznavanje svojeg partnera. Poseban rast dating aplikacija događa se upravo u doba pandemije kada je Internet bio jedino...
Digitalni marketing i njegov utjecaj na društvo
Digitalni marketing i njegov utjecaj na društvo
Leon Matko Herceg
U ovom radu želi se objasniti važnost digitalnog marketinga za društvo i za samu prodaju, objasniti alate kojim se kompanije mogu poslužiti na internetu i kolika je razlika u kvaliteti poslovanja kada se iskoriste prednosti digitalnog marketinga. Rad također objašnjava utjecaj digitalnog marketinga i na samo društvo te kako danas korisnici prate tržište. U današnje digitalno vrijeme većina kompanija ne može raditi kako su prije radile. U radu je predstavljen jedan dio društvenih...
Digitalni marketing i njegova primjena u praksi
Digitalni marketing i njegova primjena u praksi
Matej Bošnjak
Digitalni mediji i društvene mreže promijenili su način na koji gledamo svijet oko nas. Kao posljedica, sve više potrošača komunicira međusobno, prvenstveno koristeći društvene mreže kao kanale, a to im omogućava da u vrlo kratkom vremenu razmjenjuju mišljenja i podatke o bekom proizvodu ili usluzi. Važnu ulogu u tomu ima i prisutnost samih kompanija i njihovih marki na društvenim mrežama, pa one slijedeći trendove potrošača otvaraju svoje korisničke račune na društvenim...
Digitalni marketing kroz percepciju potrošača
Digitalni marketing kroz percepciju potrošača
Ivor Bakić
Ovaj rad nastao je kao rezultat promatranja brzog i globalnog razvoja digitalnog marketinga te njegovog utjecaja na potrošače. Odnos između te dvije strane uistinu je specifičan te dovodi odnos između marketinga i potrošača na potpuno novu razinu. Rad počinje kroz uvod. U uvodu se iznose početna razmišljanja i stavovi, navode se motivi za pisanje rada i postavljaju se ciljevi te svrha rada. Kroz početak rada pojašnjavaju se bazične teme poput razvoja klasičnog marketinga i...
Digitalni marketing u metaverse-u
Digitalni marketing u metaverse-u
Tin Šarić
U današnjem turbulentnom vremenu, suočavamo se s mnogo poslovnih i privatnih izazova koji dovode do bitnih promjena u načinu poslovanja kompanija i obrazovanju. Razvojem informacijske tehnologije, interneta i digitalne tehnologije, tradicionalne marketinške aktivnosti doživljavaju transformaciju. Sve veći naglasak stavlja se na digitalni marketing, koji koristi različite digitalne tehnologije i kanale kako bi promovirao usluge, proizvode, izgradio brand, povećao svijest te ciljano...
Digitalni marketing u metaverse-u
Digitalni marketing u metaverse-u
Tin Šarić
U današnjem turbulentnom vremenu, suočavamo se s mnogo poslovnih i privatnih izazova koji dovode do bitnih promjena u načinu poslovanja kompanija i obrazovanju. Razvojem informacijske tehnologije, interneta i digitalne tehnologije, tradicionalne marketinške aktivnosti doživljavaju transformaciju. Sve veći naglasak stavlja se na digitalni marketing, koji koristi različite digitalne tehnologije i kanale kako bi promovirao usluge, proizvode, izgradio brand, povećao svijest te ciljano...
Digitalno bankarstvo na primjeru Addiko Bank Hrvatska
Digitalno bankarstvo na primjeru Addiko Bank Hrvatska
Kiara Kovačić
Tema ovog završnog rada je „Digitalno bankarstvo na primjeru Addiko bank Hrvatska“. S obzirom da živimo u dobu u kojem ne možemo pobjeći od digitalizacije i konstantnog unaprjeđenja tehnologije, mnoge djelatnosti pa tako i bankarstvo bili su prisiljeni svoje poslovanje prilagoditi „novom“ dobu. Tako se danas od svake banke očekuje da uz standardnu paletu proizvoda, svojim klijentima omogući poslovanje putem za to predviđenih digitalnih kanala tj. Internet i mobilnog...
Digitalno oglašavanje - prikazivački oglasi
Digitalno oglašavanje - prikazivački oglasi
Dora Sertić
Digitalni marketing predstavlja bilo koju vrstu marketinga koji se provodi on-line. Jedna od vrsta digitalnog oglašavanja je prikazivačko oglašavanje (eng. Display advertising). Najveća i vjerojatno najpoznatija mreža koja funkcionira kao skup velikog broja web stranica je Google Prikazivačka Mreža. Putem nje se plasiraju prikazivački oglasi. Prikazivački oglasi su najčešće bočni grafički oglasi koje možemo vidjeti kada otvorimo neku web stranicu na Internetu. Prikazivačko...
Direktna prodaja i distribucija u kurirskim kompanijama
Direktna prodaja i distribucija u kurirskim kompanijama
Mihael Đuran
Proširenjem internet trgovina, online kupovina je doživjela je eksploziju popularnosti i potreba. Magnituda uspješnosti, kvalitete izvođenja i zadovoljstva korisnika je upravo u distribuciji, odnosno u paketnoj distribuciji za koje su zaslužne kurirske kompanije sa svojim uslugama. Kako online kupovina svakim danom ima sve više korisnika, jasno se da zaključiti kako je potreba za paketnom distribucijom sve poželjnija te ima vrlo važnu ulogu u odnosu proizvođača i potrošača. U...

Paginacija